DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18u

DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18u

DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18u

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
121-5522

DB-5

DB-5MS 20m, 0.18mm, 0.18u

Mua

Mã sản phẩm Pack size UOM Description Phase Length ID Type Film Thickness Giá
121-5522 DB-5ms 20 m 0.18 mm G27 G36 0.18 um VND
Liên hệ
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE