DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.10u

DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.10u

DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.10u

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
122-5511

DB-5

DB-5MS 15m, 0.25mm, 0.10u

Mua

Mã sản phẩm Pack size UOM Description Phase Length ID Type Film Thickness Giá
122-5511 DB-5ms 15 m 0.25 mm G27 G36 0.1 um VND
Liên hệ
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE