SB-Phenyl Guard Cartridges 4.6x12.5 4/PK

SB-Phenyl Guard Cartridges 4.6x12.5 4/PK

SB-Phenyl Guard Cartridges 4.6x12.5 4/PK

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
820950-917

Zorbax StableBond

SB-Phenyl Guard Cartridges 4.6x12.5 4/PK

Mua

Mã sản phẩm Pack size UOM Description Phase Length ID Particle Size Pore Size Type Giá
820950-917 Phenyl 12.5 mm 4.6 mm 5 um 80 A L11 VND
Liên hệ
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE