CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT-THIẾT BỊ KHOA HỌC HƯNG VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT-THIẾT BỊ KHOA HỌC HƯNG VIỆT

CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT-THIẾT BỊ KHOA HỌC HƯNG VIỆT

NHÀ PHÂN PHỐI CHÍNH THỨC BỞI AGILENT TECHNOLOGIES - PERTEN - ROMER LABS - BIOO SCIENTIFIC - HWASHIN
Hội thảo trực tuyến
Hội thảo trực tuyến Agilent chủ đề kỹ thuật xử lý mẫu và phương pháp phân tích PFAS trong thực phẩm‚ môi trường...
Phân tích PFAS
Là một trong những công ty dẫn đầu thị trường về phân tích trong hơn 40 năm qua‚ Agilent cung cấp đầy đủ vật tư tiêu hao chuyên dụng và quy trình hoàn chỉnh cho phân tích PFAS trong môi trường và thực phẩm
Đèn Cathode
Đèn Cathode rỗng của Agilent có khả năng cung cấp nguồn bức xạ quang phổ của nguyên tố đặc trưng trong một thời gian dài với cường độ hoạt động ổn định nhờ vào công nghệ hoạt hóa đèn độc đáo
Hwashin - Ultrasonic Cleaner Perten - a PerkinElmer Company Bioo-Scientific a PerkinElmer Company Romer Labs Agilent Technologies

TÀI LIỆU ỨNG DỤNG

TÀI LIỆU ỨNG DỤNG

Cung cấp nguồn tài liệu về kỹ thuật sắc ký‚ quang phổ‚ ELISA... phục vụ cho việc phát triển các phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm

Tìm hiểu thêm >

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

Nhiệm vụ chính của đội ngũ kỹ thuật chúng tôi là giúp thiết bị sắc ký hoạt động ổn định và đáp ứng yêu cầu phân tích của bạn

Tìm hiểu thêm >

TIN TỨC

TIN TỨC

Cập nhật những tin tức mới nhất về sản phẩm công nghệ hội thảo của các hãng Agilent Romer Labs...

Tìm hiểu thêm >
Connect with hvcse YouTube Facebook Hung Viet CSE